fbpx

Proč je důležité mít rychlý web?

Na jednoduchou otázku jednoduchá odpověď: Nikdo nerad čeká. Výzkumy a příklady z praxe hovoří jasně, čtěte dál!

 

Prvním je definice tří časových limitů analyzovaných Jakobem Nielsenem, kde pozoruje chování lidí při čekání na obsah po provedení akce.

  • obsah do 0,1s – považuje to za okamžitou reakci
  • obsah do 1s – poznává prodlevu, ale nepřerušuje činnost
  • obsah nad 10s – ztrácí pozornost, přechází na jinou činnost, začíná plnit úkol jiný

Dalším příkladem může být Walmart a jeho změna konverzního poměru při zrychlování načítání stránky. Po zrychlení stránky o vteřinu se jim zvýšil konverzní poměr o dvě celá procenta, a to není zanedbatelné vůči objemu obratu.

Google říká, že rychlost webu má vliv na zobrazování ve výsledcích vyhledávání. Na pořadí ve výsledcích má přímý vliv hlavně rychlost odpovědi serveru.

 

Testování rychlosti webu - netpromotion group s.r.o.

Na obrázku můžete vidět jak roste pravděpodobnost okamžitého opuštění stránky v závislosti na rychlosti její načtení

 

Co je to rychlost webu?

Rychlost webu je jedním z on-page faktorů s přímým dopadem na SEO. Laicky řečeno je to doba, za kterou se stránka načte, doba od od zmáčknutí enteru po zadání URL nebo kliknutí na odkaz webu až po zobrazení stránky a možnost ji procházet. Rychlost ovlivňuje řada faktorů, které je nutné brát v úvahu již před tvorbou webu.

 

OdrážkaHosting

Je jedním ze zásadních faktorů pro měření rychlosti. Má několik vlastností, na které je potřeba se při jeho výběru zaměřit.

 

OdrážkaUmístění hostingu (serveru)

Při volbě hostingu je nutné vybírat kvalitní hosting vždy nejlépe s geolokací, kde bude web cílit na zákazníky. Ve zkratce to znamená, že čím blíže je server ke klientovi, který si ho doma otevírá, tím rychleji se mu zobrazí.

 

OdrážkaSpolehlivost

Vlastnost, která určuje pravděpodobnost, že nedojde k výpadku webu. Může mít horší následky než pomalý web. Při často se opakujících výpadcích můžou vyhledávače web označit jako nespolehlivý a odsunout ho na nižší pozice.

 

OdrážkaRychlost zařízení (rychlost serveru)

Důležitým faktorem je také hardware serveru, na kterém web bude provozován. V případech sdílených hostingů, které tvoří největší část, převážně kvůli nižší ceně a nižší správě, je tenhle údaj nedostupný a výkon hostingu se může dynamicky měnit v závislosti na využívání serveru ostatními weby. Odtud název sdílený hosting. V zásadě platí čím lepší hardware tím rychlejší zpracování požadavku serverem a odpověď klientovi. Složitější web vyžaduje lepší hardware.

 

Jak zjistit rychlost serveru, na kterém běží Váš web?

 

OdrážkaCache na serveru

Pokud svůj web provozujete pod větším redakčním systémem, můžete zaregistrovat pomalou odpověď serveru. Tahle skutečnost může být způsobena nesprávným nastavením cache na serveru. “Kešování” slouží pro uložení dynamicky sestavujících se stránek do statické podoby. Správně nastavená cache šetří server a zároveň může odpovídat i několikanásobně rychleji a to je potřeba.

 

OdrážkaCache u klienta

Tohle “kešování” spočívá v uložení stálých asetů (statický soubor, obrázek, apod.) na straně klienta. Dá se u různých typů souborů nastavit různá doba jejich expirace. Ve výsledku to znamená, že daný soubor bude u klienta uložený po dobu třeba jednoho měsíce ve verzi tak, jak ho poprvé stáhl ze serveru. Při další návštěvě webu, pokud nedojde ke smazáni cache, bude používat obsah z jeho lokálního úložište, tedy z jeho cache. Výhoda spočívá ve zvýšení rychlosti vykreslování webu a snížení datového toku po síti. Jako nevýhodou je samozřejmě neaktuálnost asetů pokud nedojde k vyčištění (smazáni) cache.

 

OdrážkaObrázky na webu

V dnešní době se zvyšujícími se nároky na grafickou podobu webu logicky přibývá i obrázků. Je potřeba dát speciální důraz na optimalizaci obrázků. Optimalizační úrovně se mohou lišit, ale dostatečnou je již komprese obrázků a použití správných rozměrů pro různé rozlišení obrazovky. Ty pokročilejší se využívají především u prezentací, kde je obrázků opravdu hodně. Jsou jimi například lazy loading a progresivní načítání. Je důležité si uvědomit, že obrázky typu ikon a podobných jednodušších tvarů je vhodné nahradit SVG nebo vytvořit pomocí CSS.

 

OdrážkaKód – na velikosti záleží!

Velikost kódu je další faktor ovlivňující rychlost načítání webu. Tomuto přikládá speciální důraz i Google. Minifikací CSS souborů je možné se v extrémních případech dostat i na polovinu původní velikosti a JS souborů klidně i na ¼ původní velikosti.

 

OdrážkaPísma a načítání z externích zdrojů

Na správný výběr písma by v prvním případě měl myslet především grafik. Minimalizace druhů písma ale i jejich řezů má zásadní vliv na rychlost webu. Na programátorovi je i volba správné cesty načítání těchto fontů. V dnešní době se upřednostňuje asynchronní načítání, protože neblokuje renderovaní stránky. Stejné doporučení platí i pro externí zdroje jakými mohou být například mapa, facebook widgety a další. Pokud můžete, načítejte asynchronně.

 

Odrážkahttp2

Http2 je nová verze staršího protokolu http, jehož hlavní výhodou je možnost zpracovávat více požadavků najednou. Rapidnější nárůst rychlosti se projeví především u webu obsahujícího větší počet načítaných asetů. Již tedy není potřeba například soubory typu css nebo js slučovat do jednoho pokud to situace dovoluje.

 

Jak zjistím zda můj web je dostatečně rychlý?

Abychom byli schopni si sami zjistit rychlost webu a naměřeným údajům více porozuměli je nutné se ze začátku seznámit s metrikami pro měření rychlosti webu.

Metriky

  • First Byte (TTFB) – rychlost odpovědi serveru (ideální je do 500ms)
  • Speed index (SI) – rychlost vykreslení obsahu stránky (ideální do 2 000)
  • Time to Interactive (TTI) – čas kdy je stránka připravena na uživatelské vstupy (jednotky vteřin)
  • Page load – čas, kdy je ze serveru načtena celá stránka (ideální do 5s)

Pro zjištění rychlosti webu existuje množství nástrojů. Nám pro základní testování postačí Google Analytics a Google PageSpeed Insights.

 

Nástroje

  • Google Analytics – ukazují dobu načtení stránky v různých kontextech: jaké rychlosti web dosahuje v různých prohlížečích. Page Load co ukazují je abstraktní údaj, který nám moc o spokojenosti uživatelů neřekne. Pro pokročilejší analýzu je vhodné si v Analytics přidat Technical Performance Dashboard.
  • PageSpeed Insights – jedná se o validátor rychlosti webu od Googlu. Jeho použití je jednoduché a je více než vhodné se držet jeho doporučení. Dostatečné skóre je 90 a více bodů. Pokus o získání 100 bodů, může být někdy nemožný a kontraproduktivní.
  • WebpageTest – jedná se o nástroj pro pokročilé testování. Pro kvalitní test je nutné zvolit správné nastavení. Výstupem je podrobná analýza rychlosti webu.
Ukázka rychlostního testu z nástroje Page Insights - netpromotion group s.r.o.

Ukázka výsledků měření webu z Google PageSpeed Insights po úspěšných optimalizacích.

 

Jak web zrychlit?

Zrychlení webu není jednoduchá věc. Pro tuto činnost je nutné si zajistit člověka, který dané problematice rozumí, případně upozornit Vašeho webového správce na problémy, které jste objevili v průběhu analýzy Vašeho webu.

 

Závěrem

Rychlost webu je jedním ze základních faktorů pro zvýšení konverzního poměru. Ano, je dobré na ni myslet a řešit ji. Rychlý web ocení jak vyhledávače, tak i samotní zákazníci. Uvidíme sami.

 

Potřebujete i vy rychlý web?
Obraťte se na nás!

 


Mám zájem o nezávaznou konzultaci

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.