fbpx

200+ hodnotících faktorů společnosti Google

Faktory domény

1. Stáří domény

Matt Cutts tvrdí:

„Rozdíl mezi doménou, která je stará šest měsíců a tou, která je stará rok, opravdu není vůbec znát.“

Jinými slovy, Google používá stáří domény… ale vážně to není moc důležité.

2. Klíčové slovo se vyskytuje v doméně nejvyššího řádu

Sice už neposkytuje takovou výhodu jako dříve, ale klíčové slovo přímo v doméně se stále považuje za znamení toho, že daná webová stránka je relevantní. Ještě stále se tučně označují klíčová slova objevující se v názvu domény.

3. Klíčové slovo je prvním slovem v doméně

Doména, která začíná hledaným klíčovým slovem, má navrch nad weby, které buď dané klíčové slovo v doméně nemají nebo jej mají uprostřed či na konci domény.

4. Doba registrace domény

Jeden z patentů Google uvádí:

„Hodnotné (legitimní) domény jsou často zaplaceny na několik let dopředu, zatímco nelegitimní domény, které mají přilákat návštěvníky pouze svým názvem obsahujícím důležitá klíčová slova, se málokdy používají více než rok. Proto datum, kdy doména v budoucnu vyprší, může být faktorem při odhadu legitimity domény.“

5. Klíčové slovo v názvu subdomény

Diskuzní panel společnosti Moz v roce 2011 došel k názoru, že klíčové slovo umístěné v subdoméně může zvýšit hodnocení stránky.

Klíčová slova subdomény

Klíčové slovo je název subdomény (např. “klicoveslovo.ABC.com)

6. Historie domény

U webu, který často mění majitele (dle WHOIS) nebo zaznamenala několik poklesů v hodnocení, může Google “resetovat” historii a tak zrušit odkazy vedoucí na danou doménu.

7. Doména s přesnou shodou

EMD, domény s přesnou shodou, Vám mohou poskytnout výhodu… pokud je to kvalitní web. Pokud je ale daná EMD nekvalitní web, nejspíše nebude mít radost z této aktualizace týkající se EMD:

Předpověď počasí: malá nadcházející změna v Google algoritmu sníží počet nekvalitních domén s přesnou shodou ve výsledcích vyhledávání.“

8. Veřejné versus privátní WHOIS

Privátní WHOIS informace mohou naznačovat, že daný člověk něco tají. Je zde uvedena citace Matta Cuttse, který na Pubconu v roce 2006 řekl:

„…Když jsem si je našel na WHOIS, všichni měli zapnutou WHOIS ochranu soukromí. To je poměrně neobvyklé. …Mít zapnuté WHOIS soukromí není automaticky špatné, ale když shromáždíte několik takových faktorů, většinou se jedná o naprosto jiný typ webmastera, než je obyčejný člověk, který má jen jeden web.“

9. Majitel penalizovaný ve WHOIS

Pokud Google rozpozná, že určitá osoba je spammer, je pochopitelné, že důkladně prošetří weby, které takový člověk vlastní.

10. Národní domény

Národní domény (.cn, .pt, .ca) pomáhají zvýšit hodnocení webu v dané zemi… ale omezují schopnost webu se lépe umístit globálně.

Faktory na úrovni stránky

11. Klíčové slovo v title tagu

Title tag (titulek stránky) je druhá nejdůležitější část stránky (mimo samotného obsahu) a tak je silným on-page SEO faktorem.

12. Title tag začíná klíčovým slovem

Podle dat společnosti Moz si titulky, které začínají klíčovým slovem, zpravidla vedou lépe než ty, které mají klíčové slovo až ke konci:

Klíčová slova na začátku titulku mají lepší hodnocení než na konci
Důležitost dotazu v titulku, Nejvhodnější odpověď, Váha, Pozice (Tokenizovaný index)

13. Klíčové slovo v description tagu (meta tagu pro popis obsahu stránky)

Další ukazatel relevantnosti. Není v dnešní době příliš důležitý, ale i tak dokáže udělat rozdíl.

14. Klíčové slovo se objevuje v H1 tagu

H1 tagy jsou “nadpisy první úrovně” a pro Google znamenají další ukazatel relevantnosti, jak lze vidět z výsledků této korelační studie:

Klíčové slovo v nadpisu H1


15. Klíčové slovo je nejpoužívanější frází v dokumentu

Klíčové slovo vyskytující se více než kterékoliv jiné slovo vypovídá o relevantnosti stránky.

16. Délka obsahu

Obsah s více slovy dokáže pokrýt větší oblast daného tématu a má šanci získat přednost před kratšími povrchními články. SERPIQ zjistil, že délka obsahu korelovala s pozicí v SERP:

Délka množství slov

 

Průměrná délka obsahu (ve slovech)

17. Hustota klíčových slov

I když není tak důležitá jako kdysi, hustota klíčových slov je stále něčím, co Google používá k zjištění tématu webové stránky. Ale pozor, není dobré to s klíčovými slovy přehnat.

18. Klíčová slova v obsahu pro indexování latentní sémantiky (LSI)

LSI klíčová slova pomáhají vyhledávačům u slov s více než jedním významem rozpoznat daný význam (slovo Apple jako počítačová společnost nebo jako jablko). Prezence/absence LSI se tak pravděpodobně také chová jako ukazatel kvality obsahu.

19. LSI klíčová slova v title tagu (popisku) a description tagu (popisu obsahu stránky)

Stejně jako u obsahu webové stránky, i v meta tagu LSI klíčová slova pravděpodobně Googlu pomáhají rozlišovat mezi synonymy. Také se mohou projevit jako ukazatel relevantnosti.

20. Rychlost načítání stránky v HTML

Google i Bing používají rychlost načtení stránky jako hodnotící faktor. Programy zvané search-engine spiders, tedy pavouci, kteří se pohybují mezi odkazy, dokáží poměrně přesně určit rychlost Vašeho webu na základě zdrojového kódu a velikosti souboru.

21. Duplicitní obsah

Identický obsah v rámci jednoho webu (i když třeba trochu upravený) může negativně ovlivnit viditelnost webu ve vyhledávačích.

22. Rel=Canonical

Správné použití tohoto tagu může Google odradit od zkoumání duplicitního obsahu na stránce.

23.  Rychlost načtení stránky v Chromu

Google může také použít uživatelská data z Chromu, aby získal dobu načtení stránky, protože bere v potaz rychlost serveru, používání CDN (sítě pro doručování obsahu) a další indikátory rychlosti stránky, které nesouvisí se samotným HTML.

24. Optimalizace obrázku

Obrázek na stránce slouží vyhledavači jako jasný ukazatel relevantnosti díky svému názvu souboru, zástupnému textu, nadpisu, popisu a titulku.

25. Nedávno aktualizovaný obsah

Google Caffeine dává přednost nedávno aktualizovaným stránkám, obzvláště při hledání časově závislého obsahu. Google zdůrazňuje důležitost tohoto faktoru a u určitých stránek ukazuje datum poslední aktualizace:

Stáří článku

26. Rozsah aktualizace obsahu

Úpravy a změny jsou klíčové a ukazují čerstvost obsahu. Přidání nebo odstranění celých sekcí je důležitější aktualizací než přehození několika slov.

27. Historie aktualizací stránky

Jak často byla stránka v průběhu času aktualizována? Denně, týdně, každých 5 let? Frekvence aktualizací také hraje roli v čerstvosti obsahu.

28. Prominence klíčových slov

Klíčové slovo objevující se v prvních 100 slovech obsahu se jeví jako důležitý ukazatel relevantnosti.

29. Klíčové slovo v H2 nebo H3 tagu

Klíčové slovo jako podnadpis v H2 nebo H3 formátu může být vnímáno jako slabý ukazatel relevance stránky.

30. Pořadí klíčových slov

Přesná shoda hledaných klíčových slov se ve vyhledávání umístí lépe než fráze sestávající ze stejných klíčových slov, která jsou ale v jiném pořadí. Vezměte si, například, hledání výrazu „magisterské kombinované studium“.

Stránka s frází „magisterské kombinované studium“ se umístí lépe než stránka s frází „magisterské studium v kombinované formě“. Tento fakt dobře ilustruje, proč je opravdu, opravdu důležité nepodceňovat klíčová slova.

31. Kvalita odchozího odkazu

Spousta SEO specialistů si myslí, že odkazy vedoucí na respektované, zavedené weby vysílají Googlu signál o tom, že stránka je důvěryhodná.

32. Téma odchozího odkazu

Podle společnosti Moz mohou vyhledávače používat obsah stránek, na které odkazujete, jako ukazatel relevance. Například pokud máte stránku o automobilech, která odkazuje na stránky související s filmem, Google to může pochopit tak, že vaše stránka je o filmu Auta, ne o skutečných autech.

33. Gramatika a pravopis

Bezchybná gramatika a pravopis je ukazatelem kvality, ačkoli Cutts v roce 2011 nedokázal jasně říci, zda je tento faktor důležitý nebo ne.

34. Převzatý obsah

Je obsah na stránce originální? Pokud je převzat nebo zkopírován z indexované stránky, neumístí se tak dobře jako originál nebo skončí v doplňkovém indexu.

35. Užitečný doplňkový obsah

Podle veřejného dokumentu Google Rater Guidelines je užitečný doplňkový obsah indikátorem kvality stránky (a tak i Google hodnotícím faktorem). Příklady zahrnují převodníky měn, kalkulačky úrokových úvěrů a interaktivní recepty.

36. Počet odchozích odkazů

Pokud máte příliš mnoho odchozích odkazů, může být „prozrazen“ PageRank a to následně může ublížit hodnocení stránky.

37. Multimédia

Obrázky, videa a další multimédia se mohou chovat jako ukazatel kvalitního obsahu.

38. Počet interních odkazů vedoucích na stránku

Počet interních odkazů vedoucích na stránku označuje její důležitost vzhledem k ostatním stránkám na webu.

39. Kvalita interních odkazů vedoucích na stránku

Interní odkazy z respektovaných stránek na doméně mají větší efekt než stránky s žádným nebo nízkým PageRankem.

40. Nefunkční odkazy

Příliš mnoho nefunkčních odkazů na stránce může být znakem zanedbaného nebo opuštěného webu. Google Quality Rater Guidelines, pravidla, podle kterých jsou hodnotiteli posuzovány webové stránky, považují nefunkční odkazy za jednu z cest, jak zhodnotit kvalitu domovské stránky.

41. Úroveň obsahu z hlediska čtenáře

Je známo, že Google odhaduje úroveň obsahu webových stránek.

Co s těmito informacemi Google dělá, je však předmětem diskuze. Někteří tvrdí, že základní úroveň Vám pomůže se ve vyhledávání lépe umístit, protože osloví masy. Ale ostatní si základní úroveň obsahu spojují spíše se stránkami nevalného obsahu jako je Ezine Articles.

42. Affiliate odkazy

Partnerské odkazy (affiliate odkazy, kterými propagujete produkty a služby jiných a získáváte za ně provizi) samy o sobě Vašemu umístění ve vyhledávání nijak neuškodí. Ale pokud jich budete mít příliš mnoho, algoritmus Googlu se nejspíš zaměří na ostatní ukazatele kvality, aby zjistil, jestli nejste jen takzvaná „thin affiliate site“, tedy web, který návštěvníkovi nenabízí nic užitečného a mívá pouze zkopírovanou nabídku produktů jiného obchodníka bez jakýkoliv informací navíc.

43. HTML chyby / ověření platnosti W3C

Velké množství HTML chyb nebo odfláknuté kódování může být znakem nekvalitní stránky. I když je to poněkud kontroverzní, mnoho lidí zabývajících se SEO si myslí, že ověření platnosti W3C může být slabým faktorem kvality.

44. Autorita domény

I když jsme si všichni rovni, stránka na respektované doméně si povede ve vyhledávání lépe než stránka na méně respektované doméně.

45. PageRank stránky

Není úplně v přímém vztahu. Ale obecně se stránky s vyšším PR umisťují ve vyhledávání lépe než stránky s nižším PR.

46. Délka adresy URL

Web Search Engine Journal upozorňuje, že příliš dlouhé URL adresy mohou ublížit viditelnosti stránky při vyhledávání.

47. URL cesta

Stránka, která je blíže k domovské stránce, může získat důležitější status.

48. Editace výsledků lidmi

I když je tato informace nepotvrzená, Google prý podal žádost na patent systému, který by umožňoval lidským editorům ovlivňovat stránky výsledků v internetových vyhledávačích (tzv. SERPy).

49. Kategorie stránky

Kategorie, do které je stránka zařazena, je ukazatelem relevantnosti. Stránka, která je součástí úzce související kategorie, by měla být považována za relevantnější než ta, která je v nesouvisející nebo méně související kategorii.

50. WordPress tagy

Tagy jsou v aplikaci WordPress ukazatelem relevantnosti. Podle Yoast.com:

„Jediný způsob, jakým WordPress zlepšuje Vaše SEO, je propojením částí obsahu s ostatními a konkrétněji také propojením jednotlivých příspěvků.“

51. Klíčové slovo v URL

Další důležitý ukazatel relevantnosti.

52. URL řetězec

Google čte kategorie v URL řetězci a může tak rozpoznat, o čem stránka je.

53. Odkazy a zdroje

Citace odkazů a zdrojů, například výzkumných prací, může být znamením kvality. Google Quality Guidelines (Google pokyny pro zajištění kvality) uvádějí, že recenzenti by při čtení stránek měli sledovat zdroje: „Toto je téma, kde odborné a / nebo důvěryhodné zdroje jsou důležité…“ Google však popřel, že by využíval externí odkazy jako hodnotící faktor.

54. Odrážky a číslované seznamy

Odrážky a číslované seznamy pomáhají Váš obsah přehledně rozdělit, a tak je pro čtenáře uživatelsky přívětivější. Google pravděpodobně souhlasí a může preferovat obsah s odrážkami a čísly.

55. Priorita stránky v souboru Sitemap

Priorita, kterou má stránka nastavenou v souboru sitemap.xml, může ovlivnit hodnocení stránky při vyhledávání.

56. Příliš mnoho odchozích odkazů

Již zmiňovaný Google dokument týkající se kvality sděluje:

„Některé weby mají příliš mnoho odkazů; zakrývají tak samotnou stránku a odvádějí pozornost od hlavního obsahu.“

57. Kvantita ostatních klíčových slov na stránce

Pokud je stránka umístěna v žebříčku vyhledávání díky několika dalším klíčovým slovům, Google bude tento fakt nejspíše vnímat jako známku kvality dané stránky.

58. Stáří stránky

Přestože Google upřednostňuje čerstvý obsah, starší stránka, která je pravidelně aktualizována, může předčit stránku novější.

59. Uživatelsky přívětivé rozvržení stránky

Znovu použiji citaci z dokumentu Google Quality Guidelines:

„Díky rozvržení stránky se hlavní obsah na vysoce kvalitních webech stává okamžitě viditelným.“

60. Přesměrovávací doména

Aktualizace Googlu v prosinci roku 2011 snížila vyhledávací viditelnost domén, jejichž účelem je jen přesměrovávat návštěvníka na jiné domény.

61. Užitečný obsah

Jak bylo zdůrazněno Jaredem Carrizalesem, čtenářem serveru Backlinko, Google může rozlišovat mezi „kvalitním” a „užitečným” obsahem.

 

Faktory na úrovni webu

62. Obsah nabízí určitou hodnotu a jedinečné postřehy

Společnost Google uvedla, že se snaží zbavit webů, které nepřinášejí nic nového nebo užitečného, obzvlášť takzvané „thin affiliate sites“(weby, které často mívají duplicitní obsah a pouze nabízí produkty jiných firem).

63. Stránka Kontakty

Výše zmiňovaný Google dokument týkající se kvality uvádí, že dává přednost webům s „dostatečným množstvím kontaktních informací“. Bonusem navíc je, pokud se Vaše kontaktní informace shodují s Vašimi informacemi na WHOIS.

64. Důvěryhodnost domény/TrustRank

Důvěryhodnost webu — určená dle toho, kolik odkazů se nachází mezi Vaši stránkou a nějakou ověřenou Google seed site (tzn. web ze seznamu těch, kterým Google věří – např. CNN.com, pokud je na Vaší stránce odkaz přímo na CNN, jste spojeni jedním přímým odkazem) — a je to neuvěřitelně důležitý hodnotící faktor. Více o TrustRanku si můžete přečíst zde.

65. Architektura webu

Dobře vytvořená architektura webu (obzvláště tzv. silo structure) pomáhá Googlu tematicky rozdělit Váš obsah.

66. Aktualizace webu

To, jak často je web aktualizován — a tím myslíme hlavně přidávání nového obsahu — je sitewide ukazatelem „čerstvosti“.

67. Počet stránek

Počet stránek, které web má, je slabým ukazatelem autority. Nicméně, alespoň je rozsáhlý web takto rozlišen od tzv. thin affiliate sites (viz 42 a 62).

68. Přítomnost souboru Sitemap

Sitemap (mapa webu) pomáhá vyhledávačům snadněji a důkladněji indexovat Vaše stránky, a tak zlepšuje viditelnost webu při vyhledávání.

69. Doba provozuschopnosti (uptime) webu

Pokud často míváte prostoje z důvodu údržby webu nebo serverových problémů, může být negativně ovlivněno Vaše umístění ve vyhledávání (Google může dokonce i vyřadit web z indexu vyhledávače).

70. Umístění serveru

Umístění serveru může ovlivnit, do jakých geografických oblastí se Váš web řadí. Obzvláště důležité pro vyhledávání, ve kterých je specifikována lokace.

71. SSL certifikát

Google potvrdil, že indexuje SSL certifikáty a používá protokoly HTTPS jako hodnotící faktor.

72. Smluvní podmínky a ochrana osobních údajů

Tyto dvě stránky napovídají Googlu, že web je důvěryhodným členem internetu.

73. Duplicitní metainformace na webu

Duplicitní metainformace na Vašem webu mohou snížit viditelnost všech Vašich stránek.

74. Drobečková navigace (Breadcrumb Navigation)

Jedná se o styl uživatelsky přívětivé architektury webu, která pomáhá uživatelům (a vyhledávačům) zjistit, kde jsou na webu:

Drobečková nvigace

Servery SearchEngineJournal.com a Ethical SEO Consulting tvrdí, že drobečková navigace může být hodnotícím faktorem.

75. Mobilní optimalizace

Oficiálně si Google stojí za názorem, že k prohlížení na mobilním telefonu je nutné vytvořit responzivní web design. Je pravděpodobné, že weby s responzivním web designem mají výhodu nad ostatními při vyhledávání z mobilního zařízení. Weby, které se dobře zobrazují v mobilních zařízeních, mívají štítky “optimalizované pro mobilní telefony”. Google začal penalizovat weby v mobilním vyhledávání, které nejsou optimalizované pro mobilní zařízení.

76. Youtube

Není pochyb o tom, že YouTube videa dostávají v SERPech přednost (nejspíš proto, že Google vlastní YouTube):

Youtube v SEO

Roztomilá koťata

Web Search Engine Land zjistil, že návštěvnost YouTube.com výrazně vzrostla po provedení změn ve vyhledávácím algoritmu zvaných Google Panda.

77. Použitelnost webu

Webu, který není uživatelsky přívětivý nebo na kterém je těžké se zorientovat, může být sníženo hodnocení, protože Google zaznamenává čas strávený na webu, zobrazené stránky a míru odchodů. Použitelnost získaná z obrovského množství uživatelských dat tak může ovlivňovat algoritmus.

78. Používání Google Analytics a Google Webmaster Tools

Někteří si myslí, že nainstalování těchto dvou programů na Váš web pomůže indexování Vaší stránky. Tyto programy také mohou přímo ovlivnit umístění tím, že poskytnou Googlu více dat (například přesnější poměr návratů, jestli získáváte návštěvníky pomocí Vašich zpětných odkazů, apod.).

79. Uživatelské recenze / reputace webu

Weby zaměřené na recenze jako Yelp.com a RipOffReport.com nejspíše hrají důležitou roli v algoritmu. Google se dokonce otevřeně vyjádřil ke svému přístupu k uživatelským recenzím poté, kdy bylo odhaleno, že jeden e-shop prodávající brýle oškubával zákazníky ve snaze získat zpětné odkazy z webů, na kterých byly recenze jeho zákazníků.

Faktory týkající se zpětných odkazů

80. Odkazy ze starších domén

Zpětné odkazy ze starších domén mohou být silnější než ty z nových domén.

81. Počet odkazujících kořenových domén (# of linking root domains)

Počet odkazujících domén je jedním z nejdůležitějších hodnotících faktorů v Google algoritmu.

82. Počet odkazů z IP adres třídy C

Odkazy z různých IP adres třídy C naznačují širší škálu webů, které na Vás odkazují.

83. Počet odkazujících stránek

Celkový počet odkazujících stránek – i když třeba některé jsou na stejné doméně – je hodnotícím faktorem.

84. Alternativní text (u obrázků)

Alternativní text u obrázků je tím, čím je text odkazu (anchor text) u hypertextového odkazu.

85. Odkazy z domén .edu nebo .gov

Matt Cutts uvedl, že doména nejvyššího řádu neurčuje důležitost webu. Nicméně, někteří SEO specialisté si myslí, že domény nejvyššího řádu .gov a .edu hrají roli ve vyhledávácím algoritmu.

86. Autorita odkazující stránky

Autorita (PageRank) odkazující stránky je nesmírně důležitým hodnotícím faktorem.

87. Autorita odkazující domény

Autorita odkazující domény může hrát nezávislou roli v určování důležitosti odkazu (například odkaz ze stránky ohodnocené stupněm PR2 na PageRank stupnici Googlu s domovskou stránkou stupně PR3 může mít menší hodnotu než odkaz ze stránky stupně PR2 na webu Yale.edu, který má stupeň PR8).

88. Odkazy od konkurentů

Odkazy z ostatních stránek vyskytujících se ve stejném SERPu týkající se daného klíčového slova mohou být pro hodnocení určité stránky důležité.

89. Sdílení na sociálních sítích

Počet sdílení na sociálních sítích a v aplikacích může ovlivnit hodnotu odkazu.

90. Odkazy ze „špatných sousedství“ (bad neighbourhoods)

Odkazy ze „špatných sousedství” mohou ublížit Vašemu webu.

91. Guest Posts

I když guest posting může být součástí povolené (tzv. white hat) SEO kampaně, odkazy umístěné v takových příspěvcích – zejména v informacích o autorovi – nemusí být tak hodnotné jako odkazy zasazené do kontextu dané stránky.

92. Odkazy na domovskou stránku domény, na které je stránka umístěna

Odkazy na domovskou stránku odkazující stránky mohou mít zvláštní význam při vyhodnocování váhy webu – a tedy i odkazu.

93. Nofollow odkazy

Jedno z nejkontroverznějších témat v oblasti SEO. Oficiální vyjádření Googlu k tomuto tématu zní:

 

„Zpravidla je nesledujeme.“

Což naznačuje, že sledují… alespoň v určitých případech. Určité procento nofollow odkazů může také značit přirozený nebo nepřirozený odkazový profil.

94. Rozmanitost typů odkazů

Google může nepřirozeně vysoké procento odkazů pocházejících z jediného zdroje (např. profily na fórech, komentáře na blozích) považovat za webspam. Naproti tomu odkazy z různých zdrojů jsou znakem přirozeného odkazového profilu.

95. „Sponzorované odkazy“ a další podobné výrazy

Slova jako „sponzoři“, „odkazy na naše partnery“ a „sponzorované odkazy“ mohou snížit hodnotu odkazu.

96. Odkazy zasazené do kontextu stránky

Odkazy vložené do obsahu stránky jsou považovány za silnější než odkazy na prázdné stránce nebo nalezené na jiném místě na stránce. Dobrým příkladem takových odkazů jsou zpětné odkazy vytvořené pomocí SEO strategie zvané guestographics.

97. Přílišné používání trvalého přesměrování 301

Dle videa na YouTube kanálu Google Webmasters může trvalé přesměrování 301 oslabit některé (nebo dokonce všechny) PageRanky.

98. Text (anchor text) zpětného odkazu

Jak je uvedeno v tomto popisu původního algoritmu společnosti Google:

 

„Za prvé, text odkazu často poskytuje přesnější popis webových stránek než samotné stránky.“

Je zřejmé, že text odkazu už není tak důležitý, jak býval (a pravděpodobně se považuje za ukazatel webspamu). Ale přesto v malých dávkách vysílá signál o relevantnosti stránky.

99. Text (anchor text) interního odkazu

Text interního odkazu je dalším ukazatelem relevantnosti stránky, i když je pravděpodobně posuzován jinak než text zpětného odkazu.

100. Link Title

Takzvaný link title (text, který se objeví, když se myší zastavíte na odkazu) se také používá jako ukazatel slabé relevantnosti.

101. Odkazy z národních domén nejvyššího řádu

Získání odkazů z národních domén nejvyššího řádu (.de, .cn, .co.uk) Vám pomůže se lépe umístit ve vyhledávání v dané zemi.

102. Umístění odkazu v obsahu

Odkazy na začátku obsahu mají poněkud větší váhu než odkazy umístěné na konci obsahu.

103. Umístění odkazu na stránce

To, kde se odkaz na stránce nachází, je důležité. Obecně platí, že odkazy vložené do obsahu stránky jsou výkonnější než odkazy v oblasti zápatí nebo postranního panelu.

104. Relevantnost odkazující domény

Odkaz z webu v podobném výklenku (niche) je výrazně silnější než odkaz ze zcela nesouvisející stránky. To je důvod, proč se dnes všechny efektivní SEO strategie zaměřují na získávání relevantních odkazů.

105. Relevantnost úrovně stránky

Algoritmus Hilltop uvádí, že odkaz ze stránky, která úzce souvisí s obsahem stránky, je silnější než odkaz z nesouvisející stránky.

106. Citové zabarvení textu okolo odkazu

Google nejspíše posuzuje to, zda je odkaz na Váš web obsažen v kladné nebo negativní recenzi. Odkazy umístěné v pozitivně laděném textu mají větší váhu.

107. Klíčové slovo v názvu stránky

Google upřednostňuje odkazy na stránkách, které obsahují v názvu klíčové slovo Vaší stránky („Odborníci odkazující na odborníky“).

108. Rychlý růst počtu odkazů (positive link velocity)

Web s rychlým růstem počtu odkazů většinou získává lepší pozici v SERPech.

109. Pomalý růst počtu odkazů (negative link velocity)

Pomalý růst počtu odkazů může znatelně ublížit umístění webu, neboť se považuje za důkaz jeho klesající popularity.

110. Odkazy z rozcestníků (hub pages)

Aaron Wall tvrdí, že Google si váží odkazů ze stránek nebo rozcestníků, které jsou považovány za špičkové zdroje týkající se daného tématu.

111. Odkaz z respektovaného webu

Odkaz z webu, který Google považuje za prověřený (tzv. authority site) pravděpodobně přináší větší užitek než odkaz z malého, tzv. micro niche webu, který má méně než 20 stránek a soustředí se na úzké, velmi specifické téma nebo produkt.

112. Stránka uvedena jako zdroj na Wikipedii

I přesto, že na Wikipedii jsou ve zdrojích nofollow odkazy, spousta lidí si myslí, že tamější odkaz na Vaši stránku Vám přidá důvěryhodnost a autoritu v očích vyhledávačů.

113. Společně se vyskytující slova

Slova, která se obvykle vyskytují v blízkosti Vašich zpětných odkazů, dokáží Googlu sdělit, o čem daná stránka je.

114. Stáří zpětného odkazu

Podle jednoho z patentů Googlu mají starší odkazy větší hodnotu než čerstvě vytvořené zpětné odkazy.

115. Odkazy z opravdových webů nebo splogů (spam blogů)

Vzhledem k masivnímu růstu počtu blogů dává Google pravděpodobně větší váhu odkazům pocházejícím z “reálných webů” než z falešných blogů. Pravděpodobně zkoumá faktory týkající se značky a uživatelskou interakci, aby mezi těmito dvěma typy webů dokázal rozlišit.

116. Přirozený odkazový profil

Web s přirozeným odkazovým profilem se lépe umístí a déle vydrží.

117. Reciproční odkazy

Stránka Google’s Link Schemes považuje takzvanou “přehnanou výměnu odkazů” za něco, čeho by se lidé měli vyvarovat.

118. Odkazy v obsahu generovaném uživateli

Google dokáže identifikovat, jestli odkazy pochází z obsahu generovaném uživateli nebo od skutečného vlastníka webu. Například ví, že odkaz z oficiálního blogu WordPress.com se velmi liší od odkazu pocházejícího z besttoasterreviews.wordpress.com.

119. Přesměrování 301

Při přesměrování 301 mohou odkazy ztratit něco na své váze v porovnání s přímými odkazy. Nicméně, Matt Cutts tvrdí, že 301 je podobné přímému odkazu.

120. Mikroformáty dle schema.org

Stránky, které podporují mikroformáty, se mohou umístit lépe než stránky, které je neobsahují. Tímto způsobem může být přímo zlepšena pozice stránky a lze tvrdit, že stránky s mikroformátováním mají vyšší míru prokliku v SERPech:

Strukturovaná data


121. Uvedení webu v katalogu DMOZ

Mnoho lidí se domnívá, že Google trochu více důvěřuje webům, které jsou uvedeny v katalogu DMOZ.

122. TrustRank odkazující stránky

Důvěryhodnost stránky, která na Váš web odkazuje, určuje, kolik “TrustRanku” bude přeneseno na Vás.

123. Počet odchozích odkazů na stránce

PageRank je omezený. Odkaz na stránce se stovkami odchozích odkazů má menší PageRank než stránka s pouze několika odchozími odkazy.

124. Odkazy z profilů na fórech

Z důvodu častého spamování pomocí odkazů v diskuzích může Google ve velké míře ignorovat odkazy z profilů na fórech.

125. Počet slov propojeného obsahu

Odkaz z příspěvku, který má 1 000 slov, je cennější, než odkaz v úryvku o 25 slovech.

126. Kvalita propojeného obsahu

Odkazy ze špatně napsaných nebo nepropracovaných článků nemají takovou hodnotu jako odkazy směřující ze skvěle napsaných a multimédii podpořených článků.

127. Sitewide odkazy

Matt Cutts potvrdil, že sitewide odkazy (zpětné odkazy, které se nachází na velkém množství stránek jednoho webu) jsou “komprimované” tak, aby se počítaly jako jediný odkaz.

Uživatelská interakce

128. Míra prokliku pro jedno klíčové slovo

Stránky, které mají větší míru prokliku, se mohou při vyhledávání jednoho klíčového slova lépe umístit v SERPech.

129. Míra prokliku pro všechna klíčová slova

Míra prokliku (CTR) pro všechna klíčová slova může být faktorem uživatelské interakce.

130. Míra okamžitého opuštění

Ne všichni zabývající se oblastí SEO se shodnou na tom, že míra okamžitého opuštění je důležitá, ale může být pro Google způsobem, jak využít uživatele coby testery kvality (stránky, které lidé rychle opustí, nejspíš nejsou moc dobré).

131. Přímý provoz (direct traffic)

Je potvrzeno, že Google používá data z prohlížeče Google Chrome, aby zjistil, zda daný web uživatelé navštěvují (a jak často). Místa s velkým množstvím přímého provozu jsou pravděpodobně vyšší kvality než weby s velmi malým přímým provozem.

132. Opakované návštěvy

Google se také může dívat na to, zda se uživatelé na danou stránku nebo web po své návštěvě opět vracejí. Weby s vracejícími se návštěvníky se ve vyhledávači mohou lépe umístit.

133. Blokované weby

Google tuto funkci v prohlížeči Chrome zrušil. Google Panda však tuto funkci používal jako signál kvality.

134. Záložky v prohlížeči Chrome

Víme, že Google shromažďuje data uživatelů o stránkách, které prohlížejí. Stránky, které jsou uloženy v Záložkách prohlížeče Chrome, mohou získat lepší umístění ve vyhledávání.

135. Údaje z lišty Google Toolbar

Danny Goodwin z webu Search Engine Watch uvádí, že Google používá data z této lišty jako hodnotící faktor. Kromě rychlosti načítání stránek a malware však není jasné, jaký druh dat z panelu nástrojů Google získává.

136. Počet komentářů

Stránky se spoustou komentářů mohou značit uživatelskou interakci a kvalitu.

137. Doba výdrže (dwell time)

Google věnuje velkou pozornost tzv. době výdrže: kolik času lidé na Vaší stránce stráví, když kliknou na její odkaz na Googlu. Někdy se také používají termíny „dlouhý klik” a „krátký klik”. Pokud lidé na Vašem webu stráví hodně času, Google může tuto skutečnost vnímat jako ukazatel kvality.

Pravidla týkající se speciálních algoritmů

138. Dotaz si zaslouží „čerstvost“

Google pro určitá vyhledávání upřednostňuje novější stránky.

139. Dotaz si zaslouží rozmanitost

Google může v SERPu při hledání nejednoznačných klíčových slov, například “Ted”, “WWF” nebo “rubín”, zobrazovat rozmanité výsledky.

140. Historie prohlížení uživatele

Weby, které často navštěvujete, zatímco jste přihlášení na svém Google účtu, budou ve Vašem SERPu umístěny výše.

141. Historie vyhledávání uživatele

Vyhledávací řetězec ovlivňuje výsledky budoucího vyhledávání. Pokud například vyhledáte “recenze” a pak “toastery”, Google Vám pravděpodobně bude na vyšších pozicích v SERPu ukazovat recenze na toastery.

142. Geografické cílení

Google upřednostňuje weby s lokální IP adresou a národní doménou nejvyššího řádu, která je specifická pro danou zemi.

143. Bezpečné vyhledávání

Výsledky vyhledávání s nadávkami nebo obsahem pro dospělé se nezobrazí u osob, které mají zapnutý filtr Bezpečné vyhledávání.

144. Kruhy na Google+

Google zobrazuje na vyšších pozicích výsledky autorů a webů, které jste přidali do svých kruhů na Google+.

145. Stížnosti na porušení autorských práv

Google snižuje hodnocení stránek, na které byly zaznamenány stížnosti ohledně porušení autorských práv.

146. Rozmanitost domény

Tzv. „Bigfoot Update“ prý přidala více domén na každou SERP stránku.

147. Transakční vyhledávání

Google někdy zobrazuje rozdílné výsledky pro klíčová slova související s nakupováním, například při hledání letů.

148. Lokální vyhledávání

Google často upřednostňuje výsledky Google+ Local nad “normálními”, přirozenými SERPy.

149. Google News Box

Některá klíčová slova spouštějí pole Google News Box:

Google News box


150. Preference velkých značek

Google začal, po tzv. Vince Update, upřednostňovat známé značky při hledání určitých výrazů o jednom nebo dvou slovech (short-tail searches).

151. Výsledky týkající se nakupování

Google někdy zobrazuje výsledky Nákupů Google v organických SERPech:

152. Výsledky obrázků

Google spojuje naše organické výsledky vyhledávání obrázků s často hledanými dotazy ve Vyhledávání obrázků Google.

153. Easter eggy

Google má zhruba tucet easter eggů. Například při vyhledání výrazu „Atari Breakout“ a zobrazení Obrázků se výsledky vyhledávání změní v hratelnou hru (!). Za to můžeme poděkovat Victoru Panovi.

154. Výsledky z jediného webu při hledání značky

Klíčová slova zaměřená na určitou oblast nebo značku přinášejí několik výsledků ze stejného webu.

Faktory sociálních sítí

155. Počet tweetů

Tweety, které stránka má, mohou stejně jako odkazy ovlivnit umístění při vyhledávání na Googlu.

156. Autorita uživatelských účtů na Twitteru

Je pravděpodobné, že tweety pocházející ze starších profilů na Twitteru s velkou spoustou sledujících (jako např. profil Justina Biebera) mají větší efekt než tweety z nových účtů s nízkým vlivem.

157. Počet lajků na Facebooku

I když Google většinu účtů na Facebooku nevidí, je pravděpodobné, že počet lajků na Facebooku, které stránka obdrží, je pro něj slabším hodnotícím faktorem.

158. Sdílení na Facebooku

Sdílení na Facebooku – které je podobné zpětným odkazům – může mít silnější vliv než lajky na FB.

159. Autorita uživatelských účtů na Facebooku

Stejně jako v případě Twitteru mohou mít sdílení a lajky na populárních stránkách na Facebooku větší váhu.

160. Piny na Pinterestu

Pinterest je neskutečně populární sociální síť se spoustou veřejných dat. Je pravděpodobné, že Google považuje piny z Pinterestu za jeden z těchto faktorů sociálních sítí.

161. Služby na sdílení odkazů na sociálních sítí

Je možné, že Google používá sdílení na webech jako Reddit, Stumbleupon a Digg jako další typ hodnotícího faktoru.

162. Počet Google +

Ačkoli Matt Cutts oficiálně prohlásil, že Google+ nemá “přímý vliv” na hodnocení, je těžké uvěřit, že by Google ignoroval vlastní sociální síť.

163. Autorita uživatelských účtů Google+

Je logické, že si Google bude více vážit +1 (Google obdoba facebookových lajků) pocházejících ze zavedených, respektovaných účtů než z účtů s pouze pár sledujícími.

164. Známé autorství

V únoru 2013 generální ředitel společnosti Google Eric Schmidt prohlásil:

„V rámci výsledků vyhledávání budou informace svázané s ověřenými online profily hodnoceny lépe než obsah bez takového ověření, což bude mít za následek, že většina uživatelů přirozeně klikne na nejvýše umístěné (ověřené) výsledky.“

Ačkoli už byl autorský program Google+ zastaven, Google pravděpodobně má určitý způsob, jak určit vlivné producenty obsahu (a zvýšit tak jejich hodnocení).

165. Relevantnost faktorů sociálních sítí

Google pravděpodobně sbírá informace o relevantnosti z účtu, který sdílí obsah, a používá text, který obklopuje odkaz.

166. Faktory sociálních sítí na úrovni webu

Sitewide faktory sociálních sítí mohou zvýšit celkovou autoritu webu, což zlepší viditelnost při vyhledávání, a to pro všechny stránky daného webu.

Faktory značky

167. Jméno značky v textu odkazu

Uvést jméno značky v textu je jednoduchý – ale účinný – způsob, jak upozornit na danou značku.

168. Vyhledávání značek

Je to jednoduché: lidé hledají značky. Pokud lidé googlí Váš web (např. “Backlinko twitter”, Backlinko + “hodnotící faktory”), Google tento fakt pravděpodobně zohledňuje při určování značky.

169. Web má stránku na Facebooku a lajky

Značky mívají stránky na Facebooku se spoustou lajků.

170. Web má profil na Twitteru a sledující

Profily na Twitteru se spoustou sledujících zpravidla znamenají populární značku.

171. Oficiální profil společnosti na LinkedIn

Většina opravdových společností má profil na LinkedIn.

172. Zaměstnanci na LinkedIn

Rand Fishkin si myslí, že pokud mají lidé na profilu na LinkedIn uvedeno, že pracují pro Vaši společnost, poukazují tím tak na Vaši značku.

173. Účty na sociálních sítích

Účet na sociální síti s 10 000 sledujícími a 2 příspěvky je nejspíš Googlem vnímán velice rozdílně než účet s 10 0000 sledujícími a spoustou příspěvků.

174. Značka zmíněna na zpravodajských webech

Významné značky se neustále objevují na Google News. Některé mají dokonce svůj vlastní Google News feed na první stránce.

175. Paralelní citace

Lidé zmiňují na internetu značky bez toho, aniž by odkazovali na jejich web. Google nejspíše vnímá takovéto zmínky bez hypertextových odkazů jako ukazatele kvality značky.

176. Počet odběratelů RSS kanálu

Když si uvědomíme, že Google vlastní známou službu Feedburner RSS, je logické, že se dívá na data odběratelů RSS kanálů jako na ukazatel popularity a kvality značky.

177. Poloha kamenného obchodu pomocí Google+ Local Listing

Opravdové podniky mívají někde prostory. Je možné, že Google zachycuje údaje o poloze, aby zjistil, zda daná webová stránka je nebo není významnou značkou.

178. Web je plátcem daní

Společnost Moz uvádí, že Google může zkoumat, zda web je nebo není propojen s někým, kdo je plátcem daní.

Webspamové faktory na úrovni webu (on-site webspamové faktory)

179. Penalizace Google Panda

Weby s obsahem nízké kvality (obzvláště takzvané obsahové farmy) jsou poté, kdy je Google pomocí Pandy penalizuje, při hledání méně viditelné.

180. Odkazy na „špatná sousedství“

Odkazy na špatná sousedství – jako například některé online lékárny nebo rychlé online půjčky před výplatou – mohou ublížit Vaší viditelnosti při vyhledávání.

181. Přesměrování

Pochybně působící přesměrování jsou velkým ne. Pokud je takové přesměrování objeveno, je pravděpodobné, že web dostane penalizaci, a dokonce i může být vyřazen z indexu vyhledávače.

182. Vyskakovací okna nebo rušící reklamy

Oficiální dokument Google Rater Guidelines tvrdí, že vyskakovací okna nebo podobné rušící reklamy mohou být znakem webu nevalné kvality.

183. Nadměrná optimalizace webu

Zahrnuje faktory na stránce jako je tapetování klíčovými slovy, přílišné používání záhlaví stránek, nadměrné používání tučného písma, kurzivy, podtržení a H1, H2 a H3 tagů.

184. Nadměrná optimalizace stránky

Mnoho lidí prohlašuje, že – na rozdíl od Pandy – Penguin cílí na jednotlivé stránky (a dokonce jen kvůli jednotlivým klíčovým slovům).

185. Reklamy na ploše webové stránky bezprostředně po načtení

Takzvaný “Page Layout Algorithm”, algoritmus týkající se rozvržení stránky, penalizuje weby, které mají hodně reklam na ploše, která je viditelná bezprostředně po načtení webu (obecně se této ploše říká above the fold).

186. Skrývání affiliate odkazů

Skrýváním affiliate odkazů (obzvláště pomocí techniky cloaking) si můžete vysloužit penalizaci.

187. Affiliate weby

ení žádným tajemstvím, že Google affiliate webům příliš nefandí. Mnoho lidí si myslí, že stránky, které vydělávají peníze pomocí affiliate odkazů, jsou podrobeny větší kontrole.

188. Automaticky generovaný obsah

Google není velkým fanouškem automaticky generovaného obsahu. Pokud Vás podezřívá z toho, že Váš web chrlí počítačem generovaný obsah, může to skončit penalizací nebo vyřazením z indexu vyhledávače.

189. Přílišný PageRank Sculpting

Pokud to přeháníte s metodou PageRank sculpting, tzn. že označíte atributem rel=nofollow všechny odchozí odkazy nebo většinu těch interních, Google může Vaši činnost vnímat jako pokus o obelhání systému.

190. IP adresa označená jako spam

Pokud je IP adresa Vašeho serveru označena jako spam, může to ublížit všem webům na tomto serveru.

 

191. Spamování meta tagy

K tapetování klíčovými slovy může také dojít v oblasti meta tagů. Pokud si Google myslí, že přidáváte klíčová slova k Vašim meta tagům, abyste obelstili algoritmus, můžete se dočkat penalizace.

Meta tagy: Proč potřebujete používat meta tagy; Milujete meta tagy? Pak určitě použijte meta tagy na všech stránkách Vašeho webu. Nejde meta tagy nemilovat!; meta tagy, používání meta tagů, meta tag popisku

Off-page webspamové faktory

192. Nepřirozený příliv odkazů

Náhlý (a nepřirozený) příliv odkazů je jistým znamením podvodných odkazů.

193. Penalizace pomocí algoritmu Google Penguin

Weby penalizované pomocí Google Penguin jsou ve vyhledávání nyní výrazně méně viditelné.

194.  Odkazový profil s vysokým procentem odkazů nízké kvality

Spousta odkazů ze zdrojů běžně používaných pro tzv. black-hat SEO (například komentáře na blozích a profily na fórech) mohou naznačovat, že se snažíte obejít systém.

195. Relevantnost odkazujících webů

Slavná analýza společnosti MicroSiteMasters.com zjistila, že weby s nepřirozeně vysokým množstvím odkazů z nesouvisejících webů snadněji podlehly algoritmu Google Penguin.

Procento odkazů pocházejících z webových stránek ze stejného výklenku (weby, které získaly penalizaci)

196. Hlášení o nepřirozených odkazech

Google poslal tisíce zpráv oznamujících, že „Google Webmaster Tools zaznamenal výskyt nepřirozených odkazů“. Poté většinou následuje pokles hodnocení ve vyhledávači, ale ne ve 100 % případů.

197. Odkazy z IP adresy stejné třídy C

Nepřirozené množství odkazů z webů na IP adrese stejné třídy může znamenat budování sítě blogových odkazů.

198. „Otrávený” text odkazu

“Otrávený” text odkazu (slova spjatá s léky, drogami apod.), který směřuje na Váš web, může znamenat spam nebo napadený web. Tak či onak, určitě může ublížit hodnocení Vašeho webu.

199. Manuální penalizace

Je známo, že Google praktikuje manuální penalizaci, jako třeba v médii zkoumaném případě květinářství Interflora.

200. Prodejní odkazy

Prodejní odkazy určitě mohou ovlivnit toolbarový PageRank a mohou poškodit Vaši viditelnost při vyhledávání.

201. Filtr Google Sandbox

Nové weby s náhlým přílivem odkazů jsou někdy umístěny do tzv. Google Sandbox, což dočasně omezuje jejich viditelnost při vyhledávání.

202. Google Dance

Google Dance může dočasně otřást žebříčky. Podle jednoho z patentů Google může být způsobem, jak určit, zda se web pokouší obelstít algoritmus.

203. Disavow Tool

Použití nástroje Disavow Tool může odstranit manuální nebo algoritmickou penalizaci u webů, které byly oběťmi negativního SEO.

204. Žádost o opětovné posouzení

Úspěšná žádost o přehodnocení může zrušit penalizaci.

205. Systém dočasných odkazů

Google zřejmě zachycuje uživatele, kteří vytvářejí – a rychle mažou – spam odkazy.

Zdroj: Brian Dean, Backlinko

Tohle vše nás zajímá při optimalizaci webové stránky. Co řešíte na své stránce Vy? Zapojte se do diskuze a napište nám do komentáře svoje zkušenosti a recenze. Byl článek pro Vás užitečný?